Nieuwe webshop vrijetijdsdiensten

Vanaf januari wordt het online raadplegen van accommodaties en het reserveren en betalen van activiteiten van de vrijetijdsdiensten nog gemakkelijker!

De vrijetijdsdiensten pakken in januari uit met 2 nieuwe webshops:

Webshop jeugd-, sport- en cultuurdienst : online vanaf 24/1/2019!

Waarvoor kan je terecht bij deze webshop?

 • Inschrijven voor jeugd- en sportactiviteiten zoals roefel, vakantiekriebels en sportkampen.
 • Raadplegen van de bezetting van de sportinfrastructuur in onze gemeente (sporthal, terreinen Berentrode, Mechelsbroek, sportkeet, …).
 • Reservatieaanvraag van gemeentelijke infrastructuur (Krankhoeve, Sint Maartensberg, … ).
  • Reservaties kunnen slechts 1 jaar vooraf gemaakt worden door verenigingen en 6 maanden door privépersonen en zullen pas definitief zijn na goedkeuring van de cultuurdienst.

Wat heeft deze nieuwe webshop nog meer te bieden?

 • Je kan rechtstreeks online betalen voor de activiteiten waarvoor je inschrijft. Je inschrijving is dus onmiddellijk definitief en je plaatsje is verzekerd.
 • Je kan via de webshop je fiscaal attest en/of attest ziekenfonds zelf afdrukken.
 • Je kan meerdere gezinsleden samen inschrijven via één account.
 • Je kan de inschrijvingshistoriek voor al je gezinsleden consulteren

Wat moet je doen als je gebruik wil maken van deze webshop?

 • Er wordt gestart met een nieuwe blanco database. Dit wil zeggen dat iedereen zich opnieuw moet registreren.
 • Je kan je eenvoudig registreren door te klikken op ‘webshop’ op de startpagina van www.bonheiden.be of www.berentrode.be
  • Als ouder maak je een account aan waaraan je je gezinsleden kan toevoegen.

 

Webshop dienst kinderopvang: buitenschoolse kinderopvang De Wiebelboom: online vanaf 1/1/2019!

 Waarvoor kan je terecht bij de deze webshop?

 • Inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang De Wiebelboom
  • Schooldagen
  • Schoolvrije dagen
  • Vakantiedagen

Wat heeft deze nieuwe webshop nog meer te bieden?

 • Je kan de inschrijvingsdata consulteren en indien gewenst zelf annuleren
 • Je kan via de webshop je factuur, fiscaal attest en/of attest ziekenfonds zelf afdrukken
 • Je kan meerdere gezinsleden samen inschrijven via één account

Wat moet je doen als je gebruik wil maken van deze webshop?

 

Vragen?

Neem contact op met:

Jeugddienst: jeugdienst@bonheiden.be – 015 50 28 10

Sportdienst: sportdienst@bonheiden.be – 015 50 28 80

Cultuurdienst: blikveld@bonheiden.be – 015 50 28 70

Dienst kinderopvang: dewiebelboom@bonheiden.be – 015 50 28 12

woensdag 19 december 2018 15.19 u.