Subsidiereglement investeringen gemeentelijke sportinfrastructuur

Binnen de perken van de door de Gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen voor werken aan bestaande sportinfrastructuur volgens de normen en voorwaarden van het subsidiereglement investeringen gemeentelijke sportinfrastructuur.