Bouwen en verbouwen jeugdlokalen

Via het bouwreglement kan een jeugdvereniging een aanvraag doen voor terugbetaling van bouwen, verbouwen of herstellen van jeugdlokalen.

Onder nieuwbouw wordt verstaan: een volledig nieuw bouwwerk optrekken.

Onder verbouwing wordt verstaan: een bestaand gebouw waarvan de constructie nog bruikbaar is, aanpassen, moderniseren of geschikt maken als jeugdlokaal rekening houdend met het toegenomen comfort, met de grootte van de jeugdbeweging en de veiligheidsvoorschriften.

Wanneer een gebouw beschadigd of vernietigd wordt door een brand of een storm is het toegestaan om het wederop te bouwen of er verbouwingswerken aan uit te voeren.

Onder herstellings- en/of verbeteringswerken wordt verstaan: de werken die betrekking hebben op de aanpassing van de technische of sanitaire uitrusting van het gebouw. 

Voor wie

Bouwreglement is bestemd voor de plaatselijke afdelingen van de door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de gemeentelijke jeugdraad erkende jeugdbewegingen die uit minstens 40 actieve leden bestaat, welke voor 60% uit jongeren bestaat, woonachtig in Bonheiden-Rijmenam.

Hoe aanvragen

Formulier ‘Subsidieaanvraag jeugdbeweging voor (ver)bouwen of herstellen lokalen en terreinen’ invullen en de nodige bijlagen aan toevoegen.

Na goedkeuring van het CBS kunnen de facturen ingediend worden voor terugbetaling.

Afhandeling

De uitbetaling kan gebeuren na goedkeuring en voorlegging van de facturen.