Jeugdraad

De Jeugdraad is het gemeentelijk jeugdadviesorgaan en komt op regelmatige basis samen. Een groep enthousiaste jongeren adviseert het bestuur over jeugdzaken in onze gemeente.

Voor wie

De raad bestaat uit twee afgevaardigden van elke jeugdvereniging van Bonheiden die uitsluitend uit jongeren bestaat. De vereniging moet een lokale werking hebben en minstens 20 leden tellen die jonger zijn dan 30 jaar.

Jongerenverenigingen van socio-culturele aard, groepen of diensten van jongeren met regionale werking en lokale politieke jongerenverenigingen hebben recht op één vertegenwoordiger. Die kan afwisselen.

De schepen voor jeugd en de jeugdpromotor wonen de vergaderingen bij als niet-stemgerechtigde leden.

Voorzitter: Philip Van Vooren

Secretaris: Cindy Goovaerts