Maak van je straat een speelstraat

Een speelstraat wordt in de vakantieperiode tussen 9 en 20 u. afgesloten. Alleen fietsers, voertuigen van bewoners en hulpdiensten krijgen dan toegang. Zo kunnen de kinderen en andere bewoners de straat gebruiken om te spelen en elkaar te ontmoeten.

Om in aanmerking te komen voor een speelstraat moet:


• de snelheid in de straat beperkt zijn tot maximaal 50 km/u;
• de straat vooral een woonfunctie hebben, zonder doorgaand verkeer of openbaar vervoer;
• de meeste bewoners (jong en oud) akkoord gaan met de inrichting van een speelstraat.

Vraag jouw speelstraat aan via www.berentrode.be/speelstraten. Geef duidelijk aan of je de hele straat speelstraat wil of maar een deel en op welke uren en dagen er gespeeld wordt.

Meer info: 015 50 28 10 sport.jeugd@bonheiden.be 

dinsdag 16 februari 2021 8.30 u.