Kadervorming

Als je een kadervorming volgt bij een landelijk erkende jeugdorganisatie en je een attest van deelname bij Team Sport & Jeugd binnenbrengt, kan je rekenen op een bijna volledige terugbetaling van de vorming.

Voorwaarden

  • Kadervorming dient ingericht te zijn door een landelijk erkende jeugdorganisatie.
  • Er is een┬ámaximum┬ávan 99 euro op de terugbetaling van de cursussen
  • Jongeren, die niet rechtstreeks bij een plaatselijke jeugdvereniging zijn aangesloten (als leider/lesgever), dienen op vrijwillige basis als begeleiding deel te nemen aan twee vrijetijdsactiviteiten van Team Sport & Jeugd.

Kostprijs

Maximum 99 euro per vorming.

Afhandeling

Betaling wordt éénmaal per jaar uitgevoerd op het einde van het jaar.