Charter Goe Gespeeld

De gemeente Bonheiden heeft ingetekend op het charter “Goe gespeeld”.

Hiermee verklaren ze het volgende:

In onze gemeente:

  • … spelen kinderen in alle openbare ruimten.
  • … spelen kinderen in het groen.
  • … is spelen geen overlast.
  • … kunnen kinderen zich veilig verplaatsen.
  • … is er voldoende speelruimte voor georganiseerd jeugdwerk.
  • … creëren lokale beleidsmakers een verdraagzaam klimaat t.a.v. spelende kinderen.
  • … houdt elke beleidsmaatregel rekening met de impact op kinderen en jongeren.
  • … ontwerpen kinderen mee de openbare ruimte.