Sporthal Berentrode

Sporthal Berentrode is gelegen op de hoek van de Waversesteenweg met de Grote Doelstraat te Bonheiden en beschikt over:
 • Grote zaal (44x27x8m)
 • Polyvalente zaal - kleine zaal (16x13x5m)
 • Vechtsportzaal - dojo (18x14x4m)
 •  3 squashboxen

De sporthal is elke dag toegankelijk van 8.30 u. tot 23 u.

 
 

Sporthal Berentrode is gelegen op de hoek van de Waversesteenweg met de Grote Doelstraat te Bonheiden en beschikt over:

 • Grote zaal (44x27x8m)
 • Polyvalente zaal - kleine zaal (16x13x5m)
 • Vechtsportzaal - dojo (18x14x4m)
 •  3 squashboxen

De sporthal is elke dag toegankelijk van 8.30 u. tot 23 u.

Voor wie

Verenigingen, scholen, particulieren en bedrijven kunnen de accommodatie reserveren voor sportieve activiteiten.

Kostprijs

De VZW Berentrode bepaalt volgende vergoedingen:

 • Categorie 1.  Gemeentebestuur, erkende gemeentelijke adviesraden en de onderwijsinstellingen gelegen op het grond­gebied van de gemeente : gratis
 • Categorie 2.  alle verenigingen erkend door de gemeente of aangesloten bij een Gemeentelijke Adviesraad en inwoners van Bonheiden-Rijmenam : € 12,00/u voor 1/3 sporthal of kleine zaal/dojo en € 29,81/u. voor 3/3 sporthal.
 • Categorie 3. alle anderen : zelfde prijs verhoogd met 50 %. nl 1/3 sporthal of kleine zaal/dojo: € 17,96/u. - 3/3 sporthal : € 44,69/u.

Dag- en weekendvergoedingen:
Voor sportactiviteiten, tornooien en demonstratiewedstrijden van verenigin­gen kan een dag- en/of weekendvergoeding (zaterdag en zondag) bekomen worden.

Basisprijs per dag : sporthal € 179,57 - kleine zaal € 74,18

Basisprijs per weekend : sporthal € 297,56 - kleine zaal € 119,72

De afwijkingen, zoals hierboven bepaald in cat. 1 en 3, zijn eveneens van toepassing op de dag- en weekendprijzen.

De VZW Berentrode past jaarlijks op 1 september alle tarieven aan de index van de consumptieprijzen (augustus) aan.

Contracten:
Contracten gesloten voor meer dan 6 maanden en minimum 20 beurten genieten een vermindering van 10 % op de vastgestelde vergoedingen.
Door de gemeente erkende of bij de sportraad aangesloten jeugdsportverenigingen (tot 18 jaar) genieten van een vermindering van 50%.
Bij laattijdige betaling of indien blijkt dat de reservatie niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, vervalt deze reductie.

Plan je route naar Sporthal Berentrode