Sportraad

De sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zal de sportraad betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid.

De sportraad zal in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie om advies gevraagd worden over alle sportaangelegenheden en bij de opmaak en de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleidsplan.

Daarnaast heeft de sportraad de mogelijkheid om over alle sportaangelegenheden en over alle andere beleidsdossiers, waarvan het vindt dat er sportbelangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen

 

Voorzitter sportraad:
Frank Lauwers - 0475 79 98 64 - frank.lauwers@enterprisesolutions.be

Secretaris sportraad:
Gert Van Bastelaere - 015 51 89 20 - gert.van.bastelaere@skynet.be