S-SPORT//RECREAS Bonheiden - Rijmenam

S-Sport // Recreas is een door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie waar iedereen meetelt. Via het ondersteunen van sportclubs en het organiseren van sportactiviteiten bieden we een recreatief sport- en bewegingsaanbod voor jong en oud én voor personen met en zonder handicap. Voor ons is sport meer dan een doel op zich. Sport en beweging zijn een middel om mensen samen te brengen en de samenhorigheid in de maatschappij te vergroten. Solidariteit en verdraagzaamheid staan centraal binnen onze sportfederatie.

S-Sport // Recreas wil het verschil maken voor specifieke doelgroepen die drempels ondervinden om voldoende fysiek actief te zijn. Onze expertise in seniorensport en gehandicaptensport willen we aanwenden om in de eerste plaats zoveel mogelijk ouderen en mensen met een handicap aan het sporten en bewegen te krijgen in een context met veel aandacht voor de link tussen sport, bewegen en gezondheid. We geloven in een toegankelijk sport- en beweegaanbod voor ieder individu. We geloven in laagdrempeligheid, zonder daarbij in te boeten aan kwaliteit. Samenwerking met verschillende partners staat hier dan ook centraal. We willen sport en beweging promoten als middel om de gezondheid te bevorderen. S-Sport // Recreas organiseert tal van activiteiten op nationaal, regionaal en plaatselijk vlak.

S-Sport // Recreas Bonheiden - Rijmenam is de sportvereniging van S-Plus Bonheiden - Rijmenam, de seniorenvereniging van de Socialistische Mutualiteiten. Zij beperkt zich voorlopig tot petanque, wandelen en fietsen.
Petanque iedere dinsdagnamiddag van 14 tot 17u in het Woon-en Zorgcentrum "Den Olm", Schoolstraat 55 te Bonheiden.

Inlichtingen: Carl Van Inthout 015/61 42 07.


Fiets-en wandeltochten worden tijdig aangekondigd bij onze leden.
Lidgeld: Met een S-Sport // Recreas lidkaart (7 euro per jaar) heb je recht op een heleboel voordelen en kortingen.  Zo kun je deelnemen aan onze afdelingsactiviteiten (niet alleen de sportieve activiteiten, maar ook andere ontspannende activiteiten) steeds aan zeer voordelige voorwaarden.  De leden krijgen een individuele SPORTPAS, waaraan ook een degelijke sportverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen) bij P&V is verbonden.  De waarborgen zijn gedekt in heel de wereld en 24 op 24 uur.

Meer informatie op de website van S-PLUS: www.s-sportrecreas.be

Lidkaarten en meer informatie zijn steeds te verkrijgen bij de voorzitter Marcel Geivaerts.
 
Sportclub erkend door het gemeentebestuur

Contactgegevens

Adres
Guldensporenlaan 49
2820 Bonheiden
Tel.
015 33 64 46
E-mail
marcel.geivaerts@telenet.be
Website
www.s-sportrecreas.be

Contactpersoon

Marcel Geivaerts

Adres
Guldensporenlaan 49
2820 Bonheiden
Tel.
015 33 64 46
E-mail
marcel.geivaerts@telenet.be

Voorzitter

Marcel Geivaerts

Adres
Guldensporenlaan 49
2820 Bonheiden
Tel.
015 33 64 46
E-mail
marcel.geivaerts@telenet.be