Natuurbeheerswerken

Via de natuurbeheerswerken kunnen de jeugdverenigingen subsidies bekomen. De gemeente stelt per werkjaar de werkdagen voor natuurbeheerswerken vast, waarbij het dan aan de verenigingen is om voor deze werkdagen in te schrijven. Hier staat dan een bedrag per werkuur tegenover.

Voor wie

Jeugdverenigingen van Bonheiden en Rijmenam.

Voorwaarden

Na uitvoering van de werken, zal een controleorgaan nazicht doen en bij goedkeuring van het controleorgaan kan de subsidie die daartegenover staat bekomen worden.

Hoe aanvragen

De jeugdverenigingen krijgen jaarlijks een overzicht van de werkdagen waarvoor ze kunnen inschrijven. 

Afhandeling

De betaling van de natuurbeheerswerken gebeurt gezamenlijk op het einde van het werkjaar.