Fuifcharter voor jongerenfuiven

Jeugdfuiven zijn al lang een vaste waarde in de werking van de verschillende jeugdverenigingen. Het belang ervan is zeker niet te onderschatten.

  • Ze stimuleren de creativiteit, zelfontwikkeling en verantwoordelijkheidszin van jonge organisatoren.
  • De opbrengst vormt een belangrijk deel van het financieringsplan van het jeugdwerk.
  • De jongeren hoeven zich niet ver te verplaatsen om samen te komen en plezier te maken met andere jongeren uit de eigen gemeente.

Toch leiden die fuiven vaak tot overlast en geluidshinder. Jeugdverenigingen bekommeren zich om die problemen, omdat ze een schaduw werpen op het doel van de evenementen. Daarom stelde de gemeenteraad in 2014 een fuifcharter vast.

Voor wie

Voor jongeren.

Relevante pagina's