Speelpleintjes

De gemeente beheert een aantal speelpleinen.

Rijmenam:

 • Domein Sluyts (kastanjebos): ligt tussen de Korte Dreef en de Lange Dreef,
  ongeveer ter hoogte van de Kruisstraat met skateramp.
 • Kleinbeeklei: ligt net achter de Vrije basisschool Rijmenam (Mart)
 • Kloosterplein: gelegen nabij Hogen Opstal

Bonheiden:

 • Jacques Morrensplein: gelegen nabij het gemeentehuis, bibliotheek en cultuurcentrum.
 • Sporthal: aan sportcentrum Berentrode.
 • Venneboslaan: ligt in een hoek van de u-vormige Venneboslaan, zijstraat van de Berentrodedreef.
 • Krekelweg: ligt op het einde van het doodlopende gedeelte van de Krekelweg,
  richting Schoolstraat.
 • Domein van de Krankhoeve: Grote Doelstraat.
 • Tramweg: gelegen tussen en toegankelijk via Bareelveld en Tramweg, op loopafstand van de Putsesteenweg.
 • Kapelweg: gelegen tussen Ravennestlaan en Kapelweg, op loopafstand van de Putsesteenweg.
 • Kerseleerveld: gelegen tussen Kerseleerveld en Putsesteenweg.

Voor wie

De speelpleintjes van de gemeente zijn voor iedereen toegankelijk en dus niet alleen voor de buurtbewoners. In de praktijk zullen de buurtbewoners er uiteraard het meest gebruik van maken.

Hoe aanvragen

Voor de gemeente een speelpleintje (her)inricht, peilt ze naar de wensen van de buurtbewoners. Het college van burgemeester en schepenen volgt meestal hun adviezen.

De buurtbewoners worden dan een tweede keer uitgenodigd en kunnen dan hun ideeën en opmerkingen laten horen voor de uitvoering van de plannen.

Afhandeling

Per speelplein zoekt de gemeente vrijwilligers die willen optreden als peter of meter van één van de gemeentespeelpleintjes.

Het is de bedoeling dat de peters en meters hun speelpleintje regelmatig bezoeken. Zo kunnen ze tekorten (bv. ontbreken van vuilnisbakken, vernielingen, zwerfvuil e.d.) melden aan de gemeentediensten.

Het is ook de bedoeling dat ze de vragen en noden van de gebruikers doorspelen aan de gemeente. Het bestuur kan dan de kwaliteit van de speelpleintjes verhogen. Voor de kinderen wordt het leuker om op de pleintjes te spelen en voor de buurtbewoners aangenamer om er in de buurt te wonen.


Wie is waar peter of meter?

Rijmenam:

 • Luc Vermeulen (Korte Dreef) voor domein Sluyts (Kastanjebos).

Bonheiden: 

 • Wim Slaets en Peter Scheldeman (Kapelweg) voor het speelplein Kapelweg-Ravennestlaan.
 • Jos Malfliet (Bareelveld) voor het speelplein Tramweg-Bareelveld.
 • Theo De Wit (Venneboslaan) voor het speelplein in de Venneboslaan.
 • Sofie Vergauwe (Kerseleerveld) voor het speelplein in het Kerseleerveld.

Meer info

Als u een probleem merkt in verband met het terrein, de speeltoestellen of andere voorzieningen of u heeft voorstellen om de speelpleintjes te verbeteren, geef dan een seintje aan Team Sport & Jeugd: 
015 50 28 80 of sport.jeugd@bonheiden.be .