Loopomloop Bonheiden - Peulis

De sportdienst van Bonheiden heeft samen met Putte en in nauwe samenwerking met Bonheiden Atletiekclub een looppad uitgetekend. Op donderdag 8 oktober 2015 werd deze omloop feestelijk ingehuldigd.

Deze loopomloop telt drie lussen: de groene en rode lus zijn 3,6 km lang, de blauwe 4,3 km. De blauwe lus is een verbinding tussen groen en rood.
Met afstanden van 3,6 tot 9,7 km komt zowel de recreatieve als de meer geoefende sporter aan zijn trekken. Het parcours loopt zo veel mogelijk langs onverharde paden en rustige wegen tussen Berentrode en de voetbalvelden van Peulis.

Er zijn 2 startplaatsen: één startzuil staat aan het voetbalveld van het Sportcentrum Berentrode in Bonheiden (start groene lus), een tweede zuil bevindt zich aan de voetbalterreinen van Peulis - Putte (start rode lus).

Dit looppad kwam er dankzij het project van Bloso en de provinciale sportdiensten dat de aanleg van gemeentelijke loopomlopen in een natuurvriendelijke omgeving stimuleert. 
Het project wil tegemoetkomen aan de vraag van steeds meer Vlamingen om zelf te kiezen waar, wanneer en met wie ze sporten.